Day: 30 تیر 1400

مطالب پیشنهادی
مطالب اخیر
مطالب مشابه
ترند های اینترنت اشیا

ترند‌های اینترنت اشیا در 1400

ترندهای استراتژیک اینترنت اشیا (IoT) که نوآوری در تجارت دیجیتال را در سال 1400 پیش خواهد برد: ترند شماره 1: انتخاب گسترده تری از بستر اتصال.سازمان ها واقعاً باید به این فکر کنند که چه موارد استفاده‌ای(Use Case) را دنبال می‌کنند و کدام گزینه اتصال برای آنها بیشتر منطقی است،