Author: امیررضا محمدی

مطالب پیشنهادی
مطالب اخیر
مطالب مشابه
ترند های اینترنت اشیا

ترند‌های اینترنت اشیا در 1400

ترندهای استراتژیک اینترنت اشیا (IoT) که نوآوری در تجارت دیجیتال را در سال 1400 پیش خواهد برد: ترند شماره 1: انتخاب گسترده تری از بستر اتصال.سازمان ها واقعاً باید به این فکر کنند که چه موارد استفاده‌ای(Use Case) را دنبال می‌کنند و کدام گزینه اتصال برای آنها بیشتر منطقی است،

تحول دیجیتال با اینترنت اشیا

تحول دیجیتال برای آینده ای سبزتر

بوشان پاتیل ، از Tech Mahindra می‌گوید، در حالی که کشورها و اقتصادها آماده می‌شوند تا از بیماری همه گیر کرونا خارج شوند، روش اداره کسب‌وکارها دیگر هرگز یکسان نخواهد بود. همه گیری کرونا، تحول دیجیتال را همراه با اتخاذ سریع روش‌های کار ریموت و افزایش اعتماد به فناوری تسریع

داستان های موفقیت اینترنت اشیا صنعتی

داستان‌های موفقیت اینترنت اشیا صنعتی

دامنه دسترسی اینترنت اشیا بسیار زیاد است و رهبران تجارت باید این مثالها را فقط به عنوان یک دلیل دیگر برای اتخاذ راه حل های هوشمند و متصل به اینترنت اشیا بدانند.