Category: آموزشی

مطالب پیشنهادی
مطالب اخیر
مطالب مشابه
RPC چیست؟

Remote Procedure Call (RPC) چیست ؟

Remote Procedure Call یک پروتکل ارتباطی نرم‌افزاری است که یک برنامه می‌تواند برای درخواست سرویس از برنامه‌ای که در رایانه دیگری در شبکه قرار دارد بدون نیاز به درک جزئیات شبکه استفاده کند. RPC برای فراخوانی سایر فرآیندها در سیستم های راه دور همانند یک سیستم محلی استفاده می‌شود. فراخوانی