Tag: api پلتفرم اینترنت اشیا

مطالب پیشنهادی
مطالب اخیر
مطالب مشابه

Python Client SDK

پشتیبانی SDK : اتصال رمزگذاری نشده و رمزگذاری شده (TLS v1.2).QoS 0 و 1اتصال مجدد خودکار.همه APIهای دستگاه MQTTهمه API های Gateway MQTT SDK بر اساس کتابخانه Paho MQTT است. شروع به کار مقداردهی اولیه کلاینت و انتشار تله متری. استفاده از API های دستگاه VLDeviceMqttClient دسترسی به API های

Administration REST API

Swagger UI با Swagger UI می‌توانید REST API های ویرالینک را مشاهده و آزمایش کنید. برای ورود بر روی لینک زیر کلیک کنید. اعتبارسنجی REST API ویرالینک برای اعتبارسنجی درخواست‌ها از JWT استفاده می‌کند. برای استفاده از rest api باید با دکمه «Authorize» هدر «X-Authorization» را با شناسه دریافتی از