مستندات ویرالینک

گیتوی اینترنت اشیا ویرالینک

گیتوی اینترنت اشیا ویرالینک به شما کمک می‌کند تا دستگاه‌هایی را که به سیستم‌های قدیمی و شخص ثالث متصل هستند با پلتفرم اینترنت اشیا ویرالینک ادغام کنید.

به عنوان مثال، می‌توانید داده‌هایی را از دستگاه‌هایی استخراج کنید که به کارگزاران MQTT خارجی، سرورهای OPC-UA، Sigfox Backend، Slaves Modbus یا گره‌های CAN متصل هستند.

جهت استفاده از SDK پایتون ویرالینک به Python Client SDK مراجعه نمایید.

برای اطلاعات بیشتر به Gateway MQTT Api مراجعه نمایید.