مستندات ویرالینک

نمایش موجودیت (Entity Views)

معرفی #

این ویژگی شبیه نمایش موجودیت های پایگاه داده (Sql Database Views) است که هدف آن محدود سازی نمایش داده های جدول به سایرین است. Entity Views ویرالینک محدود کننده نمایش داده های دارایی و تله متری به مشتریان و کاربران است. شما به عنوان مدیر و یا توسعه دهنده میتوانید چندین Entity Views برای هر دستگاه یا دارایی ایجاد و آن ها را به مشتریان تان اختصاص دهید.

موارد کاربرد

 • اشتراک داده های یک دستگاه یا دارایی به چندین مشتری به صورت همزمان .
 • مجوز دسترسی به یک کاربر خاص که بتواند داده های جمع آوری شده از دستگاه (مثلا داده های سنسور) را مشاهده کند اما نتواند به دیگر داده ها مانند سطح باتری یا ایرادات سیستم دسترسی پیدا کند.
 • معماری دستگاه به عنوان یک سرویس (Device-as-a-Service)، اشتراک داده های جمع آوری شده توسط دستگاه در زمان ها و بازه های زمانی متفاوت به چندین کاربر متفاوت

معماری #

Entity View شامل چندین اطلاعات اعم از

 • TenantId – نمایانگر مالک Entity View
 •  CustomerId – نمایانگر مشتری که به آن دسترسی دارد
 • EntityId – نمایانگر دستگاه یا دارایی
 • Name and Type – فیلد های موجودیت ویرالینک که برای نمایش و جستجو استفاده می شود.
 • Start and End Time – بازه زمانی که برای محدود سازی دسترسی به داده های تله متری دستگاه. مشتری نمی تواند به داده های تله متری خارج از این بازه دسترسی پیدا کند.
 • Timeseries key – لیست کلید های داده های سری زمانی که برای viewer قابل دسترسی است.
 • Attribute Key – لیست صفت هایی که برای viewer قابل دسترسی است.

نمایش داده های سری زمانی #

تمام داده های سری زمانی در پایگاه داده های ویرالینک ذخیره می شوند. هیچ گونه داده سری زمانی تکثیر شده در Entity views نخواهد بود. زمانی که کاربر داشبورد خود را باز می کند و یا REST API  های entity view را فراخوانی می کند عملیات زیر رخ می دهد

 • درخواست داده های سری زمانی در بازه مشخص شده و مقایسه آن بازه زمانی مجاز پیکربندی شده در Entity View. برای مثال در صورتی که داشبود درخواست بازه زمانی یک ساله داشته باشد اما Entity View تنها برای ۶ ماه اخیر دسترسی داشته باشد عملیات با خطا مواجه خواهد شد.
 • درخواست کلید های سری زمانی در بازه مشخص شده و مقایسه آن کلید های مجاز پیکربندی شده در Entity View. برای مثال در صورتی که داشبود درخواست کلید هایی داشته باشد که Entity View مجوز دسترسی به آن ها را ندارد عملیات با خطا مواجه خواهد شد.

نمایش صفت ها #

Entity view به صورت خودکار صفت های مشخص شده از موجودیت را در زمان هایی که  entity view را ذخیره و یا بروز رسانی میکند، کپی می کند. به دلایل سرعت و کارایی تغییرات صفت های موجودیت به صورت خودکار به entity view ارسال و بروز رسانی نخواهد شد. شما میتوانید با پیکربندی گره “copy to view” در زنجیره قواعد و لینک کردن پیام های “Post attribute” و “Attribute Updated” به قاعده جدید تغییرات صفت های موجودیت را به صورت خودکار انتشار دهید.