مستندات ویرالینک

تولید انبوه (Bulk Provisioning)

معرفی #

در پلتفرم ویرالینک می‌توانید با فایل‌های CSV (جدا شده با ویرگول)،  دستگاه‌ها و دارایی‌ها را به صورت انبوه و یکجا تولید کنید. موجودیت‌های متفاوت می‌توانند پارامتر‌های زیر را داشته باشند.

 • صفت‌ها (Attributes) – داده‌های ثابت و نیمه ثابت کلید-مقدار در موجودیت‌ها. به عنوان مثال سریال دستگاه، مدل و نسخه firmware
 • داده‌های تله متری (Telemetry Data) – داده های‌سری زمانی برای ذخیره‌سازی، جستجو و مصور‌سازی. برای مثال دما، رطوبت، سطح باتری و …
 • اعتبار‌نامه‌ها (Credentials) – برای وصل کردن دستگاه‌ها به پلتفرم ویرالینک استفاده می شوند.

درون‌ریزی موجودیت‌ها #

برای ایجاد چندین موجودیت یکجا، ابتدا نیاز دارید که یک فایل با فرمت CSV ایجاد کنید که هر خط از فایل ایجاد کننده یک موجودیت با پارامتر‌های داده شده باشد. اگر نیازی به اضافه نمودن تنظیمات بیشتر برای یک موجودیت خاص ندارید، این سلول را خالی بگذارید. دو پارامتر Name و Type رزرو شده‌است و بایستی آن ها را در فایل خود تعریف کنید.

توجه فرمایید که فیلد type در حقیقت اسم پروفایل دستگاه می‌باشد که در صورت موجود نبود آن را ایجاد خواهد کرد.

قدم اول : انتخاب فایل #

 • وارد بخش دستگاه ها شوید.
 • بر روی علامت + کلیک کنید و گزینه درون‌ریزی دستگاه ها (Import Device) را انتخاب نمایید.
 • فایل خود را برای آپلود انتخاب نمایید.

قدم دوم : پیکربندی #

بعد از آپلود فایل بایستی پارامتر های زیر را تنظیم کنید:

 • (CSV delimiter) جدا کننده فایل CSV – کاراکتر جدا کننده مقادیر در هر خط
 • خط اول شامل نام ستون‌ها است (First line contains column names) – اگر این گزینه را فعال کنید، اولین خط از فایل را به عنوان نام پیش فرض ستون‌ها در مرحله بعد قرار خواهد داد.
 • بروز رسانی صفت‌ها / تله متری‌ها (Update attributes/telemetry) – اگر این گزینه را فعال کنید، برای تمام موجودیت‌هایی که نام آن‌ها در پلتفرم ویرالینک از قبل موجود است، مقادیر پارامتر‌های آن‌ها بروز‌رسانی خواهد شد. در غیر اینصورت برای موجودیت‌های موجود پیام خطا نمایش داده خواهد شد.

قدم سوم : انتخاب نوع ستون‌ها #

در این مرحله، شما بایستی رابطه بین ستون‌های فایل‌ها آپلود شده و نوع داده‌ها در پلتفرم ویرالینک را تعریف کنید. شما می‌توانید نام‌های پیش فرض برای کلید‌های صفت یا داده‌های تله متری تغییر دهید.

قدم چهارم : ایجاد موجودیت‌های جدید #

پردازش داده‌های ورودی

قدم پنج : انجام شد! #

بعد از تمام شدن پردازش داده ها میتوانید تعداد موجودیت‌های ایجاد شده / بروز رسانی شده و تعداد خطا‌های رخ‌داده در حال پردازش را مشاهده نمایید.

مثال #

فرض کنیم میخواهیم 10 دستگاه را یکجا تولید و به آن ها توکن دسترسی بدهیم.

فایل نمونه

name,type,Data1,Data2,Data3,Data4,Data5,Data6,Data7,Data8,Data9,Data10
Device 1,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF45
Device 2,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF46
Device 3,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF47
Device 4,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF48
Device 5,testImport,123,,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF49
Device 6,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF50
Device 7,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF51
Device 8,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF52
Device 9,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF53
Device 10,testImport,123,test,TRUE,FALSE,123.55,test,test,test,test,AbfdgrRetGF54

توجه نمایید که فایل بایستی حداقل دو ستون entity name و type را داشته باشد. پارامتر Data2 برای Device5 حذف شده است.

1- آپلود فایل #

به مسیر دستگاه ها -> وارد کردن دستگاه بروید و فایل تهیه شده در بالا را انتخاب و آپلود نمایید.

2- پیکربندی #

پارامتر های زیر را پیکربندی نمایید

 • جدا کننده CSV – انتخاب نماد (symbol) جدا کننده. که در این فایل نمونه “,” است.
 • خط اول شامل نام ستون ها است – در این فایل چون سطر شامل نام ستون ها می باشد. پس این گزینه در حالت انتخاب شده می گذاریم.
 • بروز رسانی صفت ها و تله متری ها – این گزینه را در حالت انتخاب نشده میگذاریم چون می خواهیم دستگاه های جدید اضافه نماییم و قصد بروز رسانی دستگاه های موجود را نداریم.

3- انتخاب نوع ستون #

اولین ستون از جدول زیر نمایانگر داده های اولین خط از فایل است. چون گزینه خط اول شامل نام ستون‌ها است انتخاب شده‌است پس دومین خط از فایل به عنوان اولین خط داده‌های فایل شناسایی شده است. 

سطر سوم جدول زیر را به Timeseries تغییر و کلید صفت/ تله‌متری را برای مثال Temperature می‌گذاریم. آخرین خط جدول زیر شامل توکن دسترسی دستگاه است پس به نوع آن را به Access Token تغییر میدهیم.

توجه نمایید که نوع ستون برای Name،  Type و Access Token تنها یکبار قابل انتخاب می باشد.

4- کار تمام شد! #

بعد از اینکه فرآیند تولید تمام شد، می‌توانید آمار را مشاهده نمایید. در مثال زیر شما می‌توانید ملاحظه فرمایید که 8 دستگاه به طور موفق آمیز ایجاد و در ایجاد 2 دستگاه ایراد رخ داده است. به دلیل یکسان بودن توکن دسترسی دستگاه‌های Device 1، Device 2، Device 3 در فایل نمونه در ایجاد 2 دستگاه ایراد رخ داده است.